UPDATE 2019-08-13 !!
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟΥ ΤΑΝΓΚΟ!! (Ελληνικά)

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του “TANGO MEGATRIP & SPA TO GREECE” third edition, ένας μονοήμερος διαγωνισμός αργεντίνικου τάνγκο θα λάβει μέρος.

Έπαθλα:*

Πρώτη θέση:  200€

Δεύτερη θέση:  100€

Τρίτη θέση:  50€

*(για το ζευγάρι)

 

Τύπος του τάνγκο:

Αυτοσχεδιασμός, οι χορευτές μπορούν να κάνουν ότι θέλουν καθώς δεν ενοχλούν την ροή της πίστας και δεν εμποδίζουν κανένα άλλο χορευτικό ζευγάρι.

Κριτές:

Οι κριτές θα είναι το ίδιο το κοινό που θα είναι παρόν στην εναρκτήρια μιλόνγκα της διοργάνωσης (τα άτομα που συμμετέχουν στην διοργάνωση δεν έχουν δικαίωμα ψήφου).

Κόστος:

10€ ανά συμμετέχοντα (συμπεριλαμβάνει την είσοδο στην μιλόνγκα, χωρίς ποτό).

Ο διαγωνισμός  θα είναι πλέον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ, μετά από παράκληση συμμετέχοντων.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, εφόσον οι θέσεις θα είναι περιορισμένες. Η εγγραφή θα κλείσει δυο εβδομάδες πριν ξεκινήσει το γεγονός.


Λεπτομέρειες:

Αξιολόγηση:

Οι κριτές θα αξιολογήσουν τα ζευγάρια σε τρεις κατηγορίες:

– μουσικότητα (σύνδεση μεταξύ χορευτών και μουσικής)

– κομψότητα (πώς φαίνεται ο χορός τους και πώς φαίνονται οι ίδιοι, συμπεριλαμβανομένου του ντυσίματός τους)

– πάθος (η ενέργεια μεταξύ τους και με το κοινό)

Η αξιολόγηση θα γίνει ως εξής:

3 πόντοι = εξαιρετικοί

2 πόντοι = πολύ καλοί

1 πόντο = καλοί

(άμα δε συμπληρωθεί κάποια κατηγορία, θα αποδοθεί η χαμηλότερη τιμή, δηλαδή “1”).

Νικητές:

Τα ζευγάρια που καταλήγουν με περισσότερους πόντους θα είναι οι νικητές.**

Οι διαγωνιζόμενοι θα χορέψουν τέσσερα μουσικά κομμάτια, που μπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου, από τάνγκο ως βαλς ή μιλόνγκα, παραδοσιακά ή σύγχρονα, τάνγκο ή οποιοδήποτε 2/4, 3/4 ή 4/4 μουσικό κομμάτι που οι διοργανωτές θεωρούν ότι χορεύεται.***


**Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα ζευγάρια καταλήγουν με την ίδια βαθμολογία, ένα επιπλέον μουσικό κομμάτι θα χορευτεί, και αυτή τη φορά οι κριτές θα είναι οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι, που θα διαλέξουν τον νικητή με “ανάταση χειρός”

***Για να εξασφαλιστεί ότι κανένας δε θα γνωρίζει εκ των προτέρων τα μουσικά κομμάτια που θα παιχτούν, πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός το κάθε ζευγάρι που διαγωνίζεται θα πει έναν αριθμό από το 1 ως το 10, για το κάθε μουσικό τραγούδι (άρα θα πουν συνολικά 4 αριθμούς).

Οι αριθμοί δοσμένοι από τα ζευγάρια για το πρώτο μουσικό κομμάτι θα αθροιστούν, και από μια δημόσια (στον τόπο) λίστα με 100 μουσικά κομμάτια, θα διαλεχτεί εκείνο που θα χορέψουν οι διαγωνιζόμενοι.

Το ίδιο θα γίνει 4 φορές, από όπου θα διαλεχθούν τα 4 μουσικά κομμάτια για το διαγωνισμό.

Παράδειγμα: άμα διαγωνίζονται τρία ζευγάρια, και είπαν τους αριθμούς 3, 8 και 4 για το πρώτο μουσικό κομμάτι, το άθροισμά τους είναι 3+8+4= 15, οπότε το μουσικό κομμάτι νούμερο 15 στη δημόσια λίστα θα είναι ένα από τα τέσσερα που κομμάτια που θα χορέψουν.

Άλλο παράδειγμα: είναι 14 ζευγάρια και το άθροισμα των αριθμών που διάλεξαν είναι 136, οπότε το κομμάτι 36 είναι εκείνο που θα χορέψουν (άμα το άθροισμα δίνει αριθμό μεγαλύτερο του 100, ξεκινάμε να μετράμε ξανά από την αρχή της λίστας).

ONE NIGHT TANGO COMPETITION!! (English)

On Thursday 10 of October, at the beginning of the three day “TANGO MEGATRIP & SPA TO GREECE” third edition, a one day tango competition will take place.

Prizes:*

First place: 200€
Second place: 100€
Third place: 50€

*(total for the couple)

Type of tango:

Improvisation, whatever the dancers want to do is fine as long as they do not disturb the flow of “la ronda”, and do not interfere with any other dance couple.

Jury:

The jury will be exclusively the people attending the opening milonga of the event (organizers are banned from
voting).

Cost:

10€ each participant (includes the entrance to the milonga, drinks are not included)

The competition will now be FOR AMATEURS ONLY, following the request of several participants.

Competitors must register, since places are limited. Registration closes two weeks before the start of the event.


Details:

Evaluation – the jury will evaluate the dancers on three categories:

– musicality (connection of the dancers to the music)
– elegance (the way their dance and they look, including clothing)
– passion (the energy between them and with the audience)

Giving dancers one of three possible grades:

3 points = excelent
2 points = very good
1 point = good

(any category left blank will be computed as having the value “1”).

Winners:

The couples that end having more points will be the winners.**

Competitors will dance four songs, those songs can be anything, from tango to vals o milonga, traditional or
contemporary, tango or any 2/4, 3/4 or 4/4 song that the organizers consider danceable***


**In case there are two or more couples with the same amount of points, then an extra song will be danced and the jury
this time will be the other competitors, that will choose a winner by raising their hands.

***To ensure nobody will know beforehand the songs that will be played, before the competition takes places, the competitors will say a random number from 1 to 10, for each song.

The numbers given by all the couples for the first song will be added, and from a public list of 100 songs on site,
the song will be chosen.
The same will happen three times, given the competitors their songs.

Example: three couples say the numbers: 3, 8, 4. So the total is 3+8+4= 15, so the song number 15 in the public list will be the song they will dance.
another example: there are 14 couples and the result number is 136, so the song 36 will be the song they will dance (if the number is bigger than 100 we start counting again from the beginning of the list).

UPDATE 2019-07-20

We are really happy to announce that yet another Argentine tango teacher is joining our Tango mega-trip & spa! Acclaimed opera singer  and tango teacher Sergio Cattaneo (Arg.) will be joining us for the three nights. Sergio Cattaneo resides in Vienna, Austria. Welcome!! 🙂 🙂 🙂

UPDATE 2019-06-18

We are really happy to announce that tango teachers Mata and Benzi (tango aficionado) from Bulgaria will be joining us for the third time this year! Welcome!! 🙂 🙂 🙂

Tango mega-trip & spa to Greece III (third edition!)

INTRODUCTION

10 to 13th of OCTOBER 2019- TANGO MEGATRIP TO GREECE III

A MEGATRIP is neither a tango marathon, nor a festival, it is a bit of both:

Four days, three nights, great venues + lessons + spa, all of these in a 5 star hotel on a greek beach!,

Hotel:  “Sentido Mediterranean Village Hotel & Spa”(http://mediterraneanhotels.gr/village/)

Hotel included, breakfast included, dinner included, spa included, lessons included, milongas included!!

Check the details and early bird prices! Greece is waiting for you! 🙂 (for the third time!!).

COSTS

Until end of March Until end of June Later
in a single room

195€ per person

(three nights)

in a single room

210€ per person

(three nights)

in a single room

225€ per person

(three nights)

in a double room

150€ per person

(three nights)

in a double room

165€ per person

(three nights)

in a double room

180€ per person

(three nights)

in a triple room

135€ per person

(three nights)

in a triple room

150€ per person

(three nights)

in a triple room

165€ per person

(three nights)

COSTS INCLUDE:

milonga-1

 + 582 square meters dance floor, luxurious marble floor, space will not be an issue!

Thursday 10 of October, 14 pm, we arrive at the hotel!

+ lesson         15:45 to 16:45          all levels tango technique with Evi Anesti!

+ lesson         17:00 to 18:30,     intermediate level with Evi Anesti & Diego Mastrangelo (Arg.)

 +lesson         18:30 to 20:00,     advanced level  with Evi Anesti & Diego Mastrangelo (Arg.)

+ dinner         19:00 to 21:30,    with an amazing buffet!

+ milonga      22:30 to 4:00,      Milonga de bienvenida! Dj Diego Mastrangelo (Arg.)

Friday 11 of October, we are feeling good!!

+ breakfast         07:30 to 10:00,     again with amazing variety!

+ free time!        10:00 to 11:00       (spa time? don’t forget your swim suits!)

+  milonga          11:00 to 13:00      (morning mini milonga)

 

+ lesson              15:45 to 16:45        all levels tango technique with Evi Anesti!

+ lesson              17:00 to 18:30,      intermediate level with Evi Anesti & Diego Mastrangelo (Arg.)

+ lesson              18:30 to 20:00,     advanced level with Evi Anesti & Diego Mastrangelo (Arg.)

+ dinner              19:00 to 21:30,    with an amazing buffet!

+ milonga           22:30 to 4:00,      Milonga “Se va la segunda!” Dj Diego Mastrángelo

Saturday 12 of October, we start believing world peace is possible!!

+ breakfast         07:30 to 10:00,     again with an amazing variety!

+ free time!        10:00 to 11:00       (time to swim in the sea?)

+ mm milonga   11:00 to 13:00       (morning mini milonga)

+ free time!        13:00 to 14:00

 

+ lesson             15:45 to 16:45          all levels tango technique with Evi Anesti!

+ lesson             17:00 to 18:30,       intermediate level with Evi Anesti & Diego Mastrangelo (Arg.)

+ lesson             18:30 to 20:00,      advanced level with Evi Anesti & Diego Mastrangelo (Arg.)

+ dinner            19:00 to 21:30,     with an amazing buffet!

+ milonga           22:30 to 4:00,      Milonga “La tercera es la vencida!” Dj Diego Mastrángelo

Sunday 13 of October, joy and sadness mix up, you love Evi & Diego and already pay for the next year edition!!

+ breakfast         07:30 to 10:00,     again with an amazing variety!

+ free time!        10:00 to 11:00       (spa or the beach?)

+ mm milonga   11:00 to 13:00       (morning goodbye mini milonga)

+ free time!        13:00 to 14:00      (packing and greeting!) 🙂

COSTS NOT INCLUDED:

1) Accommodation Fee of 4€ per room, per night, is applied from the Greek State as of 01/01/2018.

The Guest directly pays the fee to the Hotel’s Reception upon check in.

https://news.gtp.gr/2016/06/30/greeces-new-hotel-tax-effect-2018/?fbclid=IwAR0SEsINcmsxetzFEtPO_6hubqdnb4cJ5xvYfDeHZ-7SPMkry5wzbykB4lw

2) Money transaction costs (if any) must be paid by the sender (both, sender bank fee and receiving bank fee). Reservations will only apply if the entire amount is received (according to the Costs table up this page).

3) In case of cancellation,  80% of the deposit will be retained (you get back the 20%). In that case we suggest you find somebody that could be interested and sell the place you have already bought to him.

TRANSPORTATION

Transportation from the airport to the hotel is not a simple task:

  1. From the Airport, take the X1 bus (or by night the N1). It will leave you at the KTEL building (the bus ends there, it is a rounded shaped building, a long distances bus hub). Ticket price 2€.  Ride should last between half and one hour, depending on traffic. It will cross the entire city.
  2. From there, long distance bus to Katerini the city. Ticket price around 7€. Ride lasts about two hours.
  3. Taxi from Katerini the city, to Katerini the beach. Price 12-15€ depending on your face hahah (welcome to Greece!).
  4. So total cost only for going, would be 2€+7€+12€ = 21€ in the best case scenario.

Because of that, we offer transportation from the city center to the hotel, at 10€ per person (that is, 5€ from the city center to the hotel, 5€ to go back from the hotel to the city center).

The bus will leave Thessaloniki’s city center on Thursday morning and return to it on Sunday noon. Book your flight having this two moments in mind.

Calculate one hour from the city center to the airport, remember that you must be at least one hour in advance of your flight, so our bus will leave you at 16 at the city center + one hour to the airport + one hour before your flight (at least), you should be flying back after 18:00.

 

Departure of our bus: Thursday 11:30 am, from Aristotelous Square (on Egnatia avenue, in front of the statue of Benizelou), that is the city center.

To reach the city center you will have to take the bus X1 bus (or by night the N1)

that takes you from the airport till there, ticket costs 2€ per person.

Arrival of our bus: Sunday 16 pm to Aristotelous Square.

From there again you will have to take the bus X1 bus (or by night the N1)

 that takes you to the airport, ticket costs 2€ per person.

HOW DO YOU REGISTER:

First we need you to send us your preferences so we can calculate the total amount.

1) Your name and surname
2) Your companion’s name and surname.
3) The kind of room you would like to have (single, double or triple)
4) When would you like to check in (no problem if it is earlier), and when would you like to check out (date of those days)
5) Regarding the group lessons that are included in the price, you should tell us in which level you would want to participate (beginner-intermediate or intermediate-advanced)
6) Upon receiving this information, we will send you a bank account number where you can make the deposit according to the total amount we have given you.
Last!! Please have in mind before booking any flights, that we provide bus transportation from the city center to the Hotel on Thursday noon, and back from the hotel on Sunday noon, arriving to Thessaloniki center around 15. So book your flights having those two moments in mind! (transportation by any other means will be more expensive). We offer it for 10€ only.

10 to 13 of October 2019  – TANGO MEGATRIP & SPA to GREECE – DETAILS

◘ HOTEL:

5 Star hotel “Sentido Mediterranean Village Hotel & Spa”(http://mediterraneanhotels.gr/village/)

 

◘ INCLUDES:

• Accommodation (double, single or triple room)
• Half board (breakfast and dinner) breakfast: 7:30-10:00, dinner: 19:00-21:30
• FREE use of the SPA ( indoor heated swimming pool, steam bath, sauna and fitness room). From 12:00 to 20:00 daily
• A tango lesson per day (Thursday, Friday, Saturday) with Evi Anesti & Diego Mastrángelo (90 min duration)
• Entrance to the milongas with a drink (a glass of juice/beer/wine)
• Mini morning milonga on Friday, Saturday and Sunday from 11:00 to 13:00!!
• FREE Wi-Fi and wired internet

◘ INFO:

• Reservations are considered valid after the correspondent fee has been deposited.
• Privilege view rooms -to the sea- (on ground floor of first floor) have an extra cost of 10€ per night.
• Check in: every day at 14:00, check out: Sunday at 12:00
• Lessons will be held as follows:

every day from 17:00 to 18:30 intermediate (Diego Mastrangelo & Evi Anesti)
every day from 18:30 to 20:00 advanced (Diego Mastrangelo & Evi Anesti)

The goal of the lessons (which are not mandatory of course!) is to work on a subject during the three days, allowing a higher level of detail and understanding. All the material showed in the lessons will be explained at the end of each lesson for the attendees to film.

Single participants (leaders or followers) are welcome. We will do our best to match up single registrations according to the level you sign up to, but of course it is NOT A GUARANTEED Service. That is why it is always better to sign up with a partner to make sure you have THE ONE you wish to work with during classes.

• milongas start every evening at 22:30, end at 04:00 (on Saturday it ends at 5:00!)
• For those not staying at the hotel, costs are as follow:

lesson 10€, milonga with a drink 10€ (wine, beer or juice)
If you pay the lesson and the entrance to the milonga in advance, the cost is 7€ for each, per person.

 

◘ MORE INFO:

• tel: 0030 6946797696
• facebook: La milonga sorpresa
• email: tango.trips2012@gmail.com
• site: http://tangood.com/

Come join us for a great tango weekend combined with the luxurious facilities of a 5* hotel!